Ceramah Peranan dan Tanggungjawab Pengawas Sekolah (2017)

Ceramah bertajuk Peranan dan Tanggungjawab Pengawas Sekolah di Sekolah Kebangsaan Lubok Kawah.